RIzikovÉ kÁcení stromů

Provádíme rizikové kácení stromů v těžce a špatně dostupných podmínkách.Kácení stromů ohrožujících na životě, zdraví a majetku

Kácení uhnilých a suchých stromů

Kácení špatně rozvětvených stromů

Kácení v těsné blízkosti objektů

Odstraňování polomů

Prořez stromů dle přání klienta

Likvidace pařezů

Štěpkování a ekologické zpracování 

 

Kdy se provádí rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů se využívá v oblastech a místech, kde pokácení stromu v jednom kuse je znemožněno okolními stromy či zástavbou, popřípadě jiným omezujícím faktorem.


v blízkosti elektrického vedení

v omezeném prostoru

v blízkosti budov, plotů a komunikací


Rizikové kácení provádíme stromolezeckou technikou, z plošiny či za pomoci jeřábu. Každý strom vyžaduje individuální přístup a je nutno zvážit veškerá rizika z toho plynoucí.


Zdarma vypracujeme cenovou nabídku a veškerou činnost je možno nezávazně konzultovat.


POVOLENÍ KE KÁCENÍ

Veškerá legislativa spojená s rizikovým kácením stromů je definována ve vyhlášce, kterou se plně řídíme a v jejímž rámci provádíme veškerou činnost. Více informací naleznete v následujícím odkazu.

BEZ POVOLENÍ KÁCÍME

Vyjma dřevin, ke kterým je nezbytné povolení pro kácení, je možné bez povolení kácet následující dřeviny.
Tyto dřeviny, které můžete bez problému odstranit, naleznete v následujícím seznamu.